Oranjecongres 2022 Apeldoorn

Uitnodiging Oranjecongres zaterdag 1 oktober 2022

De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nodigen alle aangesloten Oranjeverenigingen hierbij uit voor het Oranje Congres 2022 op zaterdag 1 oktober in Apeldoorn.

Apeldoorn staat bekend als hoofdstad van de Veluwe. Als kloppend hart in het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa: De Veluwe. In de bosrijke omgeving rondom Apeldoorn kun je jaarrond wandelen en genieten van natuur en cultuur. Met ruim 164.000 inwoners staat Apeldoorn op nummer elf op de ranglijst van de grote gemeenten in Nederland. Het heeft alle stedelijke kwaliteiten maar door de uitgestrekte natuur en de oorsprong als dorp voelt het gemoedelijk aan. Het is een stad waar gezinnen zich graag vestigen, kwaliteit van leven hoog in het vaandel staat en waar men nog omziet naar elkaar.
Dankzij het Nederlandse Koningshuis is Apeldoorn uitgegroeid tot de welvarende stad die het nu is. De bijzondere band die Apeldoorn heeft met Het Huis van Oranje zie je nog steeds terug. Paleis Het Loo is eeuwenlang de zomerresidentie geweest van Nederlandse stadhouders en koningen van 1686 tot 1975. Inmiddels is het Paleis een museum dat na een grote verbouwing sinds dit voorjaar weer open is voor publiek. In en nabij het centrum staan o.a. de Grote Kerk, De Naald en het hedendaagse kunstwerk de Kus. ‘De Kus’ is een geschenk van de gemeente Apeldoorn aan prins Willem-Alexander, ter gelegenheid van zijn huwelijk in 2002.

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Vrijwilligers bedankt!

Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen bedankt alle oranjeverenigingen en -stichtingen en al hun vrijwilligers heel hartelijk voor de geweldige en tomeloze vrijwillige inzet om Koningsdag 2022 tot een groot succes te maken.

Klik hier voor de bedankbrief.

Koningsdag 2022

Aan de Oranjeverenigingen/-stichtingen

Koningsdag 2022 lijkt weer een nationale feestdag als vanouds te worden in het Koninkrijk der Nederlanden en dat is fijn en belangrijk.
Maastricht maakt zich op, na 2 jaar uitstel, voor een mooi feest op 27 april samen met onze Koninklijke Familie.

Alle Oranjeverenigingen/-stichtingen in het hele land hebben, voor zover mogelijk, weer een prachtig programma voor de bevolking georganiseerd en hopen op een viering als vóór 2020. Een aantal programma’s zijn hier te vinden.

Dus laten we op Koningsdag allemaal de Nederlandse vlag en wimpel uitsteken! Ook doen we net als de vorige jaren een oproep om de klokken te luiden om 9.00 uur in de morgen.

En dan door de dag heen heerlijk samen genieten van de activiteiten die de Oranjeverenigingen organiseren om de verjaardag van onze Koning te vieren. En de feestdag afsluiten met een “koninklijke” toost.

Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) wenst u allen veel plezier en succes op Koningsdag. En heeft u iets moois te melden laat het ons weten.

Corona is nog onder ons echter er is weer bewegingsvrijheid, tegelijkertijd zijn er zorgen om de oorlog in Oekraïne. Laat we in dat besef én dat we weer samen kunnen zijn en in vrijheid leven in ons aller Koninkrijk der Nederlanden, Koningsdag 27 april tot een dag van verbinding maken!

Bestuur Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

ALV 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 hield de KBOV aansluitend aan de bijeenkomst van het Nationaal Comité 4en5 mei haar ALV. Voorzitter Pieter Verhoeve opende de vergadering, heette de mensen fysiek en online van harte welkom. Formele zaken werden afgehandeld, zoals het jaarverslag en de jaarrekening. Er werd gepraat over Koningsdag 2022 én het komende Congres (01-10-2022) in Apeldoorn. Stichting Oranje Comité Tilburg mocht, in de persoon van Rosalie van Tilborg, de Oranjebond-vlag in ontvangst nemen vanwege het 100-jarig bestaan van het Comité (dat was in coronatijd).
Afscheid werd er genomen van Sylvia Hörmann-Vorst na 12 jaar bestuurslidmaatschap met vele woorden van dank en aardige attenties.
Jasper van Zuuren (voorzitter van de Stichting Oranjeviering Son en Breugel) werd als nieuw KBOV-bestuurslid benoemd en verwelkomd. Hij zal de belangen gaan behartigen voor Oost-Brabant en Limburg als regiovertegenwoordiger.
We kijken terug op een inspirerende ochtend met onze samenwerkingspartner Nationaal Comité 4en5 mei en op goede en geanimeerde Algemene Ledenvergadering.

Afscheid van Sylvia Hörmann-Vorst na 12 jaar bestuurslidmaatschap KBOV
Jasper van Zuuren benoemd tot bestuurslid KBOV

(c) Foto’s Sylvia Hörmann

Kleurplaat en woordzoeker

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen stelt een kleurplaat en woordzoeker ter beschikking aan Oranjeverenigingen en -stichtingen voor hun programmaboekje of website.

Hieronder een voorbeeld van de kleurplaat en de woordzoeker. De pdf-bestanden zijn op te vragen bij het secretariaat van de KBOV, evenals de oplossing van de woordzoeker.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen worden uitgenodigd op zaterdag 19 maart 2022 voor de gezamenlijke bijeenkomst van de KBOV en het Nationaal Comité 4en5 mei in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.

Het ochtendgedeelte is een gezamenlijk programma met het Nationaal Comité 4en5 mei

Klik hier voor het programma.

Het middagprogramma is de Algemene Ledenvergadering van de KBOV vanaf 13.30 uur

Gelieve zich aan te melden bij secretariaat@oranjebond.nl

De vergaderstukken zijn reeds toegezonden aan alle leden.

Dick Steenks
Secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland

Nieuwsbrief en Jaarboek 2021

Beste KBOV Oranjevrienden,

Bijgaand de 4e en laatste Nieuwsbrief van 2021 voor u. Met nieuwtjes informatie en wetenswaardigheden.
Eind van deze maand zal het KBOV-Jaarboek bij op de mat vallen. Veel leesplezier gewenst!

Deze Nieuwsbrief en dit Jaarboek zijn de laatste redactionele bijdragen van ondergetekende. Na 12 jaar stopt het bestuurslidmaatschap begin 2022. Het was me een eer!

Hartelijke groet, mooie kerstdagen en een goed en gezond 2022 gewenst!

Namens de redactie van de KBOV-Nieuwsbrief / Jaarboek,

Sylvia Hörmann-Vorst

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2021.

Klik hier voor het Jaarboek 2021.