Oranjecongres Sittard 2023

Uitnodiging Oranjecongres zaterdag 23 september 2023

De Oranjevereniging Geleen en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nodigen bestuursleden en vrijwilligers van aangesloten verenigingen/stichtingen uit voor het Oranjecongres 2023 dat in Sittard wordt gehouden van 22 t/m 24 september 2023. Alle leden hebben de uitnodiging hiervoor inmiddels ontvangen via het bij ons bekende mailadres.
Het congres bestaat uit meerdere dagdelen. Op www.oranjecongres.nl staat het programma en een online inschrijfformulier. Graag voor 3 juli 2023 aanmelden.