Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Dit geldt dus ook Oranjeverenigingen en -stichtingen die gegevens van leden bijhouden.

Hier vindt u een regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U krijgt in 10 stappen een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.

De KBOV heeft een stappenplan bewerkt van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), waar de KBOV bij is aangesloten, dat gebruikt kan worden. Klik hier.

Voor de volledigheid: In de toelichting van de AP staat als 1 van de 6 grondslagen:
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van een Oranjevereniging/-stichting is zo’n overeenkomst. Als het goed heeft het lid/de donateur/de sponsor/de vrijwilliger zichzelf (zonder dwang) aangemeld. Deze aanmelding is een vorm van toestemming, dat ook 1 van de 6 grondslagen is. Het is heel verstandig om deze ’toestemming’ goed gearchiveerd te hebben. Mochten die toestemming niet meer schriftelijk/digitaal voorradig zijn, is het wijs om deze opnieuw te vragen, zodat u zeker weet dat u het goed heeft geregeld.
Het zijn voornamelijk deze 2 grondslagen op basis waarvan een Oranjevereniging persoonsgegeven mag bewaren. Zie verder deze link.

Elke vereniging/-stichting die persoonsgegevens bewaart, is verplicht een privacybeleid op te stellen. Hier vindt u een concept privacy-statement dat u kunt invullen en op uw website kunt plaatsen. U kunt de Word-versie hiervan opvragen bij secretaris Dick Steenks.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) waar de KBOV bij is aangesloten. Zie deze link en kijk bij AVG.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Maar mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat.