Op dit moment (2022) heeft de KBOV maarliefst 305 leden.

Is uw oranjevereniging nog niet bij de KBOV aangesloten, dan is uw Oranjevereniging/-Stichting van harte welkom om bij ons aan te sluiten.

Het lidmaatschap van de KBOV kost 65,- euro per jaar. Als u per automatische incasso betaalt, krijgt u 10 % korting.

U kunt uw Oranjevereniging/-stichting aanmelden als lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Schriftelijk aanvragen

Download dan dit pdf-formulier en vul het in.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: KBOV t.a.v. de secretaris, Kerkweg 11, 4424 NJ, Wemeldinge.

Optie 2: Vul alle velden van het online formulier in en klik op verzenden.

Online aanvragen

U kunt ook onderstaand aanmeldingsformulier invullen en klik daarna op Verzenden:    Machtiging    verleen ik hierbij machtiging tot wederopzegging aan:
    Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
    IBAN NL53ABNA0444433333
    om van zijn/haar rekening een bedrag af te schrijven wegens contributie