Op dit moment (2024) heeft de KBOV 305 leden.
Is uw oranjevereniging nog niet bij de KBOV aangesloten, dan is uw Oranjevereniging/-Stichting van harte welkom om bij ons aan te sluiten. Het lidmaatschap van de KBOV kost 70,- euro per jaar als u per automatische incasso betaalt. Als u niet per automatische incasso betaalt, kost het lidmaatschap 75,- euro (5,- extra voor administratiekosten).
Mocht dit contributiebedrag door een kleine vereniging/stichting niet op te brengen zijn, kan het bestuur een contributie op maat vaststellen. Daartoe dient de kleine vereniging een aanvraag gepaard met een begroting in bij het bestuur via de secretaris.

U kunt uw Oranjevereniging/-stichting aanmelden als lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Schriftelijk aanvragen

Download dan dit pdf-formulier en vul het in.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: KBOV t.a.v. de secretaris, Johanna Naber-Erf 273, 3315 HH Dordrecht.

Optie 2: Vul alle velden van het online formulier in en klik op verzenden.

Online aanvragen

U kunt ook onderstaand aanmeldingsformulier invullen en klik daarna op Verzenden:    Machtiging    verleen ik hierbij machtiging tot wederopzegging aan:
    Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
    IBAN NL53ABNA0444433333
    om van zijn/haar rekening een bedrag af te schrijven wegens contributie