U kunt uw Oranjevereniging/-stichting aanmelden als lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Download dan dit pdf-formulier en vul het in. Stuur het dan naar het Bondsbureau tav de secretaris, Kerkweg 11, 4424 NJ, Wemeldinge.

Online aanvragen

U kunt ook onderstaand aanmeldingsformulier invullen:    Machtiging    verleen ik hierbij machtiging tot wederopzegging aan:
    Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
    IBAN NL53ABNA0444433333
    om van zijn/haar rekening een bedrag af te schrijven wegens contributie