Er bestond een collectieve regeling met BUMA/STEMRA, maar die is helaas per 1-1-2020 beëindigd vanwege gebrek aan belangstelling bij Oranjeverenigingen. Elke Oranjevereniging of -stichting moet nu zelf een regeling treffen. Zie https://www.bumastemra.nl/muziekgebruikers/tarieven/