De KBOV heeft voor de Oranjeverenigingen die bij de KBOV zijn aangesloten een regeling getroffen met BUMA/STEMRA. De korting die via deze regeling kan worden verkregen, kan alleen worden geregeld via automatische incasso.

helaas per 1-1-2020 beëindigd