De KBOV heeft voor de Oranjeverenigingen die bij de KBOV zijn aangesloten een regeling getroffen met BUMA/STEMRA. De korting die via deze regeling kan worden verkregen, kan alleen worden geregeld via automatische incasso.

Hier leest u meer informatie hierover van de penningmeester:

Aanbiedingsbrief met mogelijkheid tot incasso

Brochure KBOV en BUMA/STEMRA 2018

Algemene informatie BUMA/STEMRA