Prettige Koningsdag gewenst!

Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan voor de deur. Dagen van een groot nationaal belang, waarin u als organisatie, samen met uw vrijwilligers een belangrijk aandeel heeft op lokaal en regionaal niveau. Extra speciaal maakt het dit jaar dat het de tiende Koningsdag is en dat we al tien jaar herdenken en vieren onder leiding van Koning Willem-Alexander. Als Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen onderstrepen we graag de drie waarden van zijn koningschap: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen.

We hopen dat u tijdens deze hoogtijdagen deze waarden hoog zult houden als oranjevereniging en organisatie. Het vieren en herdenken is er voor iedereen in ons Koninkrijk, de kleuren oranje en het rood-wit-blauw verbinden jong en oud, ongeacht ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid’, zoals de nieuwe versie van onze Grondwet omschrijft om niemand buiten te sluiten. “Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, waar hij of zij woont, ongeacht achtergrond, herkomst, wat dan ook,” zegt ook Koning Willem-Alexander zelf in zijn podcast. We moedigen u aan om iedereen ’thuis te laten voelen’ in uw organisatie en alle bezoekers en deelnemers deelgenoot te laten zijn van festiviteiten en herdenkingen.