De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Beogende Instellingen. Uw giften aan de KBOV zijn fiscaal aftrekbaar.

Naam en contactgegevens
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
Kerkweg 11
4424 NJ Wemeldinge

fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
804189651

Namen van bestuursleden
Voorzitter: Pieter Verhoeve
Vice-voorzitter : Wendy Verkley-Eimers
Secretaris : Dick Steenks
2e secretaris: Gerben Heldoorn
Penningmeester: Frank de Buck
PR en Communicatie: Sylvia Hörmann-Vorst
Lid: Harry van Alphen
Lid: Bert Blaauw
Lid: vacature regio Oost Nederland

Doelstelling en beleid

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland stelt zich ten doel:

– eenheid  te brengen in de Oranjebeweging in Nederland
– de belangen van haar leden te behartigen
– aan een ieder duidelijk te maken dat het koningschap niet gebonden is aan partij of groep en er in de huidige pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlandse ingezetene
– het belang te benadrukken van het bevorderen en versterken van de band tussen de Nederlandse bevolking en het Huis van Oranje.

De Oranjebond wil haar doelstelling bereiken door:
– het initiëren en stimuleren van festiviteiten , kerkelijke- en andere herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje
– bij haar leden bevorderen dat zij zich lokaal ook inzetten voor het (mede) organiseren voor nationale herdenkingen  en vieringen zoals 4 en 5 mei
– er te zijn voor iedereen, zij vervult dan ook representatieve taken voor en namens haar leden
– voor haar leden collectieve zaken te regelen (zoals onder meer verzekeringen/BUMA) en  primair verantwoordelijk te zijn voor het maken van afspraken met derden
– het bevorderen  van samenwerking  met andere gelijkgestemde organisaties
– het voorzien van haar leden van deskundige informatie en gegevens over onder meer organisatorische zaken
– het bevorderen van een gestructureerde communicatie haar leden op landelijk  niveau te vertegenwoordigen

Klik hier voor het beleidsplan 2019-2023

Klik hier voor jaarverslag 2019.

Klik hier voor financieel jaarverslag 2019

Beloningsbeleid

De KBOV geeft de bestuursleden een vrijwilligersvergoeding. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.