De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Beogende Instellingen. Uw giften aan de KBOV zijn fiscaal aftrekbaar.

Naam en contactgegevens
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
Johanna Naber-Erf 273
3315 HH Dordrecht

fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
804189651

Namen van bestuursleden
Voorzitter: Pieter Verhoeve
Vice-voorzitter : Wendy Verkley-Eimers
Secretaris : Dick Steenks
2e secretaris: Jasper van Zuuren
Penningmeester: Hans Janssen
2e penningmeester: Bert Blaauw
Lid: Jilske de Bruin
Lid: Gerco Hennink
Lid: Alice van den Nieuwboer

Doelstelling en beleid

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland stelt zich ten doel:

– eenheid  te brengen in de Oranjebeweging in Nederland
– de belangen van haar leden te behartigen
– aan een ieder duidelijk te maken dat het koningschap niet gebonden is aan partij of groep en er in de huidige pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlandse ingezetene
– het belang te benadrukken van het bevorderen en versterken van de band tussen de Nederlandse bevolking en het Huis van Oranje.

De Oranjebond wil haar doelstelling bereiken door:
– het initiëren en stimuleren van festiviteiten , kerkelijke- en andere herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje
– bij haar leden bevorderen dat zij zich lokaal ook inzetten voor het (mede) organiseren voor nationale herdenkingen  en vieringen zoals 4 en 5 mei
– er te zijn voor iedereen, zij vervult dan ook representatieve taken voor en namens haar leden
– voor haar leden collectieve zaken te regelen (zoals verzekeringen) en  primair verantwoordelijk te zijn voor het maken van afspraken met derden
– het bevorderen  van samenwerking  met andere gelijkgestemde organisaties
– het voorzien van haar leden van deskundige en relevente informatie en gegevens over onder meer organisatorische zaken
– het bevorderen van een gestructureerde communicatie haar leden op landelijk niveau te vertegenwoordigen

Klik hier voor het beleidsplan 2019-2023

Klik hier voor jaarverslag 2023

Klik hier voor het financieel verslag 2023

Klik hier voor de Balans 2023

Beloningsbeleid
De KBOV geeft de bestuursleden een vrijwilligersvergoeding. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.