De identiteit  van de Oranjebeweging

Al meer dan 450 jaar is er een bijzondere band tussen het Huis van Oranje en Nederland. De KBOV wil met behoud van goede argumenten – een ieder duidelijk maken, dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving, niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag. Het koningschap is binnen onze pluriforme samenleving een vaste waarde, een teken van onze identiteit. We omarmen en staan volledig achter de parlementaire democratie en de rol van ons staatshoofd daarin.

We voelen ons in de lange traditie staan van trots zijn op ons land, werken aan eenwording en samen bouwen aan de toekomst van Nederland met iedereen die hier woont of  nog komt wonen.

Daarom stimuleren we het contact tussen het Koningshuis en de Nederlanders door Oranjeverenigingen sterker te maken zodat zij kunnen bloeien tijdens de verjaardagen of feestelijkheden rond ons koningshuis;

Daarom juicht de KBOV toe dat Oranjeverenigingen meer doen dan het vieren van koningsdag alleen (zoals we weten; de zomerfeesten, de sportontmoetingen tussen groepen etcetera);

Daarom bevorderen we de samenwerking tussen de Oranjeverenigingen door middel van het organiseren van congressen en het samenbrengen van expertise van die Oranjeverenigingen of van expertise daarbuiten;

Daarom zal de KBOV meer werk maken van het “wij gevoel” van al die vrijwilligers uit Nederland, zodat ze nog meer in staat zijn de saamhorigheid te bevorderen;

Daarom zoekt de KBOV permanent naar middelen die de leden van de KBOV, de Oranjeverenigingen, ondersteunen, inspireren en motiveren in hun werk dat zich weliswaar op enkele momenten in het jaar manifesteert;

Daarom bekent de KBOV kleur als het gaat om welk beleid of welke uitspraken dan ook, die afbreuk doen aan het bestaan van lokale Oranjeverenigingen en waar zij voor staan.

Verder verwijzen wij naar de statuten van de KBOV.