Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Pieter Verhoeve

Vice-voorzitter: Wendy Verkleij-Eimers

Secretaris: Dick Steenks

2e Secretaris: Gerben Heldoorn

Penningmeester: Frank de Buck

2e Penningmeester: Bert Blaauw

Algemeen bestuurslid: Harry van Alphen

Algemeen bestuurslid: Jilske de Bruin

Algemeen bestuurslid: Sylvia Hörmann-Vorst

De ledenadministratie wordt verzorgd door Ron Kroon