Assurantiemakelaar AON heeft in samenspraak met de KBOV een verzekeringsaanbod voor Oranjeverenigingen en – stichtingen opgesteld.

Wat is verstandig om te verzekeren / regelen?
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden van activiteiten aan deelnemers doet er goed aan om als organisatie zelf passend verzekerd te zijn. Waarom is dit verstandig om te doen? De claimcultuur in Nederland is fors gestegen de afgelopen jaren, het verleggen van schade naar een derde zou je bijna een “sport’ kunnen noemen, en als je als organisatie hiermee geconfronteerd wordt kan dat zeer uitdagend zijn/worden. De vorm van een organisatie kan zijn: een stichting, een vereniging, een bedrijf, een persoon die een activiteit aanbied. Een persoon kan een deelnemer, medewerker, vrijwilliger van de organisatie zijn.

Er is een aantal verzekeringen die je dan als organisatie kunt afsluiten.
* Bestuurdersaansprakelijkheid; hier gaat het over het beschermen van de
bestuursleden van de organisatie voor vermogensschade als gevolg van
claims rond foute beleidsbeslissingen.

* Bedrijfsaansprakelijkheid, hier gaat het over zaak of letselschade die een deelnemer, vrijwilliger, medewerker of andere betrokken derde loopt als gevolg van een situatie tijdens/rond een activiteit.
Er moet dus iets kapot zijn (een zaak/goed) of iemand moet letsel (permanent) hebben opgelopen, waarbij de organisatie een toe te rekenen fout heeft gemaakt.

* Ongevallen, een uitkering aan een schadelijdende verzekerde, waarbij deze blijvend letsel opgelopen heeft, of komt te overlijden, en er een éénmalige financiële uitkering volgt.

* Goederen / zaken, tijdens de activiteit zijn er goederen of zaken gehuurd waarvoor de organisatie risico loopt, de verhuurder legt de verantwoordelijkheid voor deze goederen/zaken bij de organisatie neer, of deze kunnen eigendom zijn. Indien het eigendom is, verzekerd je dit als inventaris, zijn het gehuurde goederen of zaken, is het een tijdelijke dekking. Je bent nl geen eigenaar, maar gebruiker.
Veelal is er wel een beperking bij diefstal, in de open ruimte, nl er zijn dan geen sporen van braak.

Hieronder ziet u de oplossingen die de KBOV heeft samengesteld met partner Aon

Het verzekeringspakket
Uw verzekeringspakket bestaat uit 4 verzekeringen.

De aansprakelijkheidsverzekering bedraagt €1,89 per vrijwilliger met een minimum van € 315,00 (ex kosten en ass bel) per jaar. Daarnaast geldt:
– Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar;
– Het eigen risico is € 250,00 per aanspraak voor zaakschade;
– De voorwaarden AVB 100.250 zijn van toepassing.

De goederentransport/verblijf verzekering bedraagt € 78,75 (ex kosten en ass bel) per jaar

De collectieve ongevallenverzekering (maximaal 100 vrijwilligers) bedraagt € 26,25 (ex kosten) per jaar. Daarnaast is deze verzekering per 1-1-2022 uitgebreid met een dekking voor geneeskundige kosten van € 500,- en zijn de voorwaarden EVM200.2111 Volmacht van toepassing.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Als bestuurder van een Oranje verenging loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. Klik hier voor meer informatie.

Verzekerde hoedanigheid van Oranjeverenigingen
Verzekerd zijn de activiteiten van de Oranjevereniging of oranjecomité, aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, die zich bezighouden met het organiseren van (buurt-, wijk-, dorps-)feesten, oranjemarkten en braderieën.

De belangrijkste aanvullende voorwaarden
Daarnaast zijn voor deze verzekeringen voor Oranjeverenigingen de volgende belangrijke aanvullende voorwaarden van toepassing:
• Onder de niet verzekerde activiteiten voor Oranjeverenigingen vallen onder andere:
o Houseparty’s en/of popfestivals;
o Sportevenementen;
o Optochten;
o Kermissen.
• Als er schade ontstaat bij een evenement en/of activiteit waarbij meer dan 2.500 bezoekers aanwezig zijn, is dit niet verzekerd.
• Indien er sprake is van het huren van een springkussen dient een toeslag op de premie te worden aangehouden van € 0,25 per geregistreerde vrijwilliger met een minimale toeslag van € 50,00.
Klikt hier voor de volledige voorwaarden en aanvullende clausules.

365 dagen
Daarnaast geldt deze verzekering voor 365 dagen en is dus niet beperkt tot alleen Koningsdag. Een fijn idee dat uw activiteiten en voorbereidingen het gehele jaar verzekerd zijn.
Geef andere activiteiten van uw Oranjevereniging zo snel mogelijk door

Organiseert u Oranjevereniging ook andere activiteiten dan de beschreven hoedanigheid? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij bekijken graag samen met u naar de beste verzekeringsoplossing voor uw Oranjevereniging.

Verzekering afsluiten? Stuur dan een e-mail
Als u gebruik wenst te maken van dit verzekeringspakket, neem dan contact met ons op via vrijetijd.nonprofit@aon.nl Als die u al heeft graag onder vermelding van uw polisnummer en relatienummer.
Wij zijn er graag voor u!

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding hiervan of wilt u advies over uw verzekering(en)? Neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via vrijetijd.nonprofit@aon.nl of +31(0)88 810 81 83.
Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur staan wij u graag te woord.
Wij helpen u graag.
Aon Verzekeringen