De KBOV heeft in samenspraak met assurantiemakelaar AON een verzekeringspakket samengesteld voor Oranjeverenigingen en – stichtingen.

De evenementenverzekering bestaat uit de volgende verzekeringen:

* bericht van AON januari 2021: Op dit moment kunnen wij u geen doorlopende evenementenverzekering meer bieden, maar wel een losse verzekeringsoplossing per evenement.

1. Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor door derden geleden schade.

Verzekerde som
€ 2.500.000,00 per aanspraak
€ 5.000.000,00 voor alle aanspraken tezamen
Dekkingsgebied: Europa
Eigen risico:
€ 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken
€ 500,00 per aanspraak voor opzicht

2. Cascoverzekering/ Goederenverzekering

Deze verzekering dekt de materiële schade of verlies van bezittingen of gehuurde zaken zoals (spel) materialen, verlichting, versieringen enz.

Verzekerde som: € 25.000,00 op basis van premier-risque
Eigen risico: € 250,00 per gebeurtenis
Dekkingsgebied: Nederland inclusief aan- en afvoer.

3. Ongevallenverzekering t.b.v. bestuur en vrijwilligers

Verzekering voor ongevallen van bestuur en vrijwilligers waarbij een uitkering kan volgen bij invaliditeit of overlijden.

Verzekerde sommen:
Rubriek A: Uitkering bij overlijden € 5.000,00
Rubriek B: Uitkering bij blijvende invaliditeit € 25.000,00

Dekkingsgebied: Nederland
Eigen risico: Nihil

Voordelen

  • 365 dagen dekking per jaar van 01-01 tot en met 31-12.
  • Met stilzwijgende verlenging – het is een doorlopende evenementenverzekering. Geen zorgen dus van het onverzekerd zijn.
  • Maar ook dekking voor de organisatie van braderieën en bijvoorbeeld kerstmarkten.
    Een tijdelijke dekkingsuitbreiding voor ingehuurd en/of geleende goederen is eenvoudig te regelen.

Premie doorlopende evenementenverzekering

De doorlopende evenementenverzekering wordt als 1 verzekering aangeboden tegen een premie van EUR 250,- per jaar. (Genoemde premie is exclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting).

Aanvullende verzekeringen

Naast de doorlopende evenementenverzekering, valt ook nog te denken aan een rechtsbijstandsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Met name de laatste verzekering is van belang om af te sluiten. Bestuurders van verenigingen lopen namelijk het risico om uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld.  Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan.
Heeft u deze verzekering nog niet afgesloten, neem dan contact op met Aon Verzekeringen voor meer informatie.

Verzekering afsluiten of meer informatie

Voor meer informatie over de dekking en het afsluiten van de verzekeringen, kunt u contact opnemen met AON Verzekeringen.
Bereikbaar op:
T: 088 – 810 81 72
E: ondernemingen.team2@aon.nl

De medewerkers van team 2 zijn op de hoogte van het product van de Oranjevereningen.