De KBOV is in samenspraak met assurantiemakelaar AON een verzekeringspakket aan het samenstellen voor Oranjeverenigingen en – stichtingen. We hopen binnenkort met informatie te komen.