Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen:

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de KBOV?

Klik hier voor informatie hierover.

Heeft u informatie over wat wij moeten doen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Ja, klik hier

Is er een collectieve afspraak met BUMA/STEMRA?

Klik hier

Hoe vraag ik de ‘onderscheiding voor vrijwilligers’ (bronzen legpenning) van de KBOV aan?

Zie de aanvraagprocedure.

Hoeveel Oranjeverenigingen/-comités zijn er lid van de KBOV?

Op dit moment (2022) heeft de KBOV 305 leden.

Er is een evenementenverzekering via de KBOV afgesloten. Hoe zit dat precies?

Klik hier

Hoe zit het met de ANBI status?

Elke Oranjevereniging 0f -stichting moet dat in principe zelf regelen met de Belastingdienst. Zie daarvoor deze link.
Als het niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de vereniging of stichting geen eigen website heeft, neem dan contact met de secretaris KBOV.
Samenvattende info vanuit de KBOV, klik op deze link.

Wat vindt de KBOV van ballonoplatingen?

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hecht aan een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor ons leefmilieu, volgden we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Nu steeds meer de gevolgen van plastic afval in ons milieu duidelijk worden, steeds meer mensen zich inzetten om vervuiling tegen te gaan en er overal acties zijn om elkaar bewust te maken van het gevaar van plastic, neemt de KBOV een centraal standpunt in.

De KBOV vindt het gebruik van ballonoplatingen niet meer passend in een wereld waarin we meer en meer de verantwoordelijkheid nemen om het leven te beschermen tegen milieuvervuiling. Daarom stimuleert de KBOV haar leden om alternatieven voor ballonoplatingen te gebruiken die het Koningsdagfeest of andere festiviteiten feestelijk kunnen inluiden.

Aldus besloten in de bestuursvergadering van 3 september 2018.

De KBOV heeft enkele alternatieven verzameld voor ballonoplatingen. De alternatieven zijn bedacht door enkele van onze Oranjeverenigingen zelf:
* Bellenblazen
* Zwaaien met gekleurde linten
* Ballonnen niet oplaten, maar meegeven aan kinderen
* Vliegeren
* Lasershow

Zie hier voor suggesties van ‘degroeneballon’.

Zie hier voor een publicatie van Rijkswaterstaat: Tips en trucs ter preventie van ballonnen in het milieu (juli 2016).

Ik heb een verzameling spullen van/over het Koninklijk Huis? Kan de KBOV daar iets mee?

Zie: Formulier Oranjeverzamelingen

Wij willen graag nieuwe aubade-liederen. Heeft de KBOV die?

Op de Alg. Ledenvergadering van 11 maart 2017 zijn er twee gepresenteerd. Zie hier

Onze Oranjestichting /- vereniging viert een jubileum. We willen graag een groot feest geven. Kan de KBOV subsidiëren?

De KBOV heeft geen ‘potje’ voor subsidies, dus kan helaas uw vereniging/stichting niet door ons ondersteund worden.

Ik heb een klacht over een Oranjevereniging. Kan ik bij de KBOV terecht?

In principe nemen wij geen klachten in behandeling. U dient dit te op te nemen met de plaatselijke vereniging zelf.