De KBOV is een vraagbaak voor vele Oranjeverenigingen (bijv. als het gaat om het uitwisselen van ideeën of om juridische kwesties) en bemiddelt het tussen interessante commerciële partijen en plaatselijke Oranjeverenigingen. Het  lidmaatschap van de Oranjebond biedt ook voordeel als het bijvoorbeeld gaat om de betaling van BUMA-rechten, het afsluiten van diverse verzekeringen of het krijgen van advies en informatie op allerlei gebieden. Daarbij proberen we ook om voordelen te creëren voor Oranjeverenigingen bij koninklijke tentoonstellingen en musea. De KBOV heeft een overeenkomst gesloten met LVG Advocaten te Woudenberg, die Oranjeverenigingen tegen gereduceerd tarief kan helpen bij juridische kwesties.

De KBOV functioneert als koepelorganisatie. Dat wil zeggen dat ze onderwerpen behandelt, regelingen opzet of belangen behartigt die voor Oranjeverenigingen/-stichtingen van belang zijn. Niet altijd is dat direct in geld uit te drukken of in direct resultaat voor een plaatselijke Oranjevereniging. Maar we merken wel dat het van belang is dat we dat doen.

Wat natuurlijk heel leuk is, is de onderscheiding die wij uit kunnen reiken aan vrijwilligers van uw Oranjevereniging die zich lange tijd hebben ingezet. Voor individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij de KBOV is er bij een jubileum na een inzet van 25, 40 of 50 óf afscheid na minimaal 12 ½ jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Bovenal probeert de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland op vele niveaus met veel verschillende partijen het zogenoemde ‘Oranjegevoel’ vorm te geven. Immers, samen staan we sterk.

Het kan zijn dat dit allemaal niet direct relevant is voor een plaatselijke Oranjevereniging, maar het lidmaatschap stelt de KBOV in staat om wel voortdurend attent te zijn op relevante ontwikkelingen die relevant zijn voor Oranjeverenigingen en op de bres te springen voor alle Oranjeverenigingen.

Het lidmaatschap van de KBOV kost 65,- euro per jaar. Als u per automatische incasso betaalt, krijgt u 10 % korting.

Klik hier voor het aanmeldformulier