Als u op uw website of in uw programmaboekjes foto’s publiceert die niet van uzelf zijn en die onder het auteursrecht (copyright) vallen, moet u daarvoor betalen. Dat geldt ook voor gebruik van foto’s die op de site van het Koninklijk Huis staan.

Wat de website van het Koninklijk Huis betreft, wordt het duidelijk aangegeven: ‘Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Op foto’s, video’s, infographics of andere vormen van beeld is de CCO-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan.’
Bij alle foto’s op de site staat een (c) van copyright. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Toch worden deze foto’s veel gebruikt en soms krijgen Oranjeverenigingen daar dikke facturen voor.

Bij de portret- en staatsiefoto’s op de site van het Koninklijk Huis staat dit vermeld: ‘Het auteursrecht op de foto’s in deze rubriek berust bij de RVD en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Voor het plaatsen van foto’s op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen behoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. De RVD behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. De RVD reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen.’ Dus die foto’s mogen wij gebruiken. Let wel: dit staat dus alléén vermeld bij de portretfoto’s en de staatsiefoto’s.
Zodra er bij de (c) geen RVD staat, maar ANP of een andere fotograaf dan dient er voor publlicatie in welke vorm dan ook betaald te worden.

Ons advies: verwijder onmiddellijk alle foto’s van uw site waarvan u niet weet of ze auteursrechtelijk zijn beschermd, zo voorkomt u dure facturen. Gebruik alleen foto’s van uzelf of waarvan u zeker weet dat ze auteursrecht-vrij zijn.

Links naar foto’s Koninklijk Huis die onder de gestelde voorwaarden te gebruiken zijn:

https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/staatsiefotos

https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos

https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/fotos-gezin-koning-willem-alexander