De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) kent een decoratiestelsel; een besluit van het bondsbestuur en geaccordeerd door de leden op 11 februari 2023 waardoor erkenning kan worden uitgesproken naar individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Het aantal jaren dat iemand zich in een bestuursfunctie heeft ingezet bepaalt de hoogte van deze waardering.

Uitreiking bij jubileum

 • 10, 12,5 of 15 jaar*: Bronzen draagspeld (heren), bronzen broche (dames) en bronzen legpenning
 • 20, 25 of 30 jaar*: Zilveren draagspeld (heren), zilveren broche (dames) en zilveren legpenning
 • 35 jaar en daarna per 5 jaar*: Gouden draagspeld (heren), gouden broche (dames) en gouden legpenning.

  * Penning wordt eenmalig per categorie uitgereikt.

  De gedecoreerde ontvangt eveneens een gepersonaliseerde oorkonde.
  Bij het verkrijgen van de gouden versierselen verleent de KBOV de gedecoreerde de titel “Bondsridder”

Bij beëindiging bestuursfunctie

 • Tussen 5 en 20 jaar: Bronzen draagspeld (heren), bronzen broche (dames) en bronzen legpenning
 • Tussen 20 en 30 jaar: Zilveren draagspeld (heren), zilveren broche (dames) en zilveren legpenning
 • Na langer dan 30 jaar: Gouden draagspeld (heren), gouden broche (dames) en gouden legpenning

  De gedecoreerde ontvangt eveneens een gepersonaliseerde oorkonde.
  Bij het verkrijgen van de gouden versierselen verleent de KBOV de gedecoreerde de titel “Bondsridder”

Uitreiking
De onderscheiding wordt uitgereikt door een bestuurslid of ambassadeur van de KBOV. We verzoeken u daarom ruim van te voren contact met ons op te nemen voor het afstemmen van de datum en tijdstip van uitreiking.
Na de uitreiking ontvangen wij graag een kort verslag of persbericht van de uitreiking. Bij voorkeur met foto. Dit wordt gebruikt voor onze nieuwsbrief.

Kosten
Per onderscheiding wordt van uw vereniging/comité/stichting de volgende eigen bijdrage gevraagd:
Brons: € 85,-.
Zilver: € 100,-
Goud: € 115,-

Voor een spoedprocedure (bij aanvraag op zeer korte termijn i.c. 10 werkdagen) geldt een toeslag van 50.- euro.

Schriftelijk aanvragen

U downloadt onderstaand pdf document, vult dit in en stuurt deze minimaal een maand voor uitreiking naar:

KBOV t.a.v. de secretaris, Johanna Naber-erf 273, 3315 HH Dordrecht of per email naar secretariaat@oranjebond.nl

Download hier het aanvraagformulier legpenning

Online aanvragen

U kunt ook minimaal een maand voor de uitreiking onderstaand aanvraagformulier invullen en aan ons verzenden.

Vult u alle velden zo volledig mogelijk in en klik op Verzenden.  Wil graag een onderscheiding aanvragen voor (verplicht)

  Type legpenning:

  Op de legpenning wordt de naam van de vrijwilliger, de naam van de vereniging/comité/stichting en het aantal jaren van inzet gegraveerd.
  Geef daarbij aan of u op de bronzen legpenning de voornaam of de voorletters gegraveerd wil hebben.

  Graag ook aangeven op welke wijze op de oorkonde de naam vermeld dient te worden. Dat mag anders zijn dan op penning.


  De penning wordt uitgereikt door een bestuurslid van de KBOV. Daarom wel graag datum en tijdstip van uitreiking - indien mogelijk - afstemmen.

  Aanleiding van overhandiging penning:
  Jaar van intrede en van uittrede. Denk er om na te kijken of de te onderscheiden vrijwilliger voor het bestuurslidmaatschap al als vrijwilliger was betrokken bij de vereniging en dit mee te tellen.

  Naam en adres waar de oorkonde, penning, draagspeld en factuur naar toe moeten worden gezonden. Dit mag geen postbus zijn en natuurlijk ook niet het adres van de te onderscheiden vrijwilliger. Graag ook het telefoonnummer vermelden van degene bij wie de penning bezorgd wordt.


  Indien factuuradres anders is dan bezorgadres, graag hieronder de gegevens vermelden.

  NB: Graag ontvangen we van u na de uitreiking van de penning een foto en een kort verslag van de uitreiking ten behoeve van onze nieuwsbrief.