Voor individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, is er bij een jubileum na een inzet van 25, 40 of 50 óf afscheid na minimaal 12 ½ jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar.

De onderscheiding wordt uitgereikt door een bestuurslid van de KBOV. We verzoeken u daarom ruim van te voren contact met ons op te nemen voor het afstemmen van de datum en tijdstip van uitreiking.

Na de uitreiking ontvangen wij graag een kort verslag of persbericht van de uitreiking. Bij voorkeur met foto. Dit wordt gebruikt voor onze nieuwsbrief.

Per onderscheiding wordt van uw vereniging/comité/stichting een bijdrage van 85,- euro gevraagd. Een spoedprocedure (bij aanvraag op zeer korte termijn i.c. 10 werkdagen) geldt een toeslag van 50.- euro.

De aanvraagprocedure is als volgt:

Schriftelijk aanvragen

U downloadt onderstaand pdf document, vult dit in en stuurt deze minimaal een maand voor uitreiking naar:

KBOV t.a.v. de secretaris, Kerkweg 11, 4424NJ Wemeldinge of per email naar secretariaat@oranjebond.nl

Download hier het aanvraagformulier legpenning

Online aanvragen

U kunt ook minimaal een maand voor de uitreiking onderstaand aanvraagformulier invullen en aan ons verzenden.

Vult u alle velden zo volledig mogelijk in en klik op Verzenden.  Op de legpenning wordt de naam van de vrijwilliger, de naam van de vereniging/comité/stichting en het aantal jaren van inzet gegraveerd.
  Geef daarbij aan of u op de bronzen legpenning de voornaam of de voorletters gegraveerd wil hebben.

  Graag ook aangeven op welke wijze op de oorkonde de naam vermeld dient te worden. Dat mag anders zijn dan op penning.

  Jaar van intrede en van uittrede. Denk er om na te kijken of de te onderscheiden vrijwilliger voor het bestuurslidmaatschap al als vrijwilliger was betrokken bij de vereniging en dit mee te tellen.


  De penning wordt uitgereikt door een bestuurslid van de KBOV. Daarom wel graag datum en tijdstip van uitreiking - indien mogelijk - afstemmen.

  Naam en adres waar de oorkonde, penning, draagspeld en factuur naar toe moeten worden gezonden. Dit mag geen postbus zijn en natuurlijk ook niet het adres van de te onderscheiden vrijwilliger. Graag ook het telefoonnummer vermelden van degene bij wie de penning bezorgd wordt.


  Indien factuuradres anders is dan bezorgadres, graag hieronder de gegevens vermelden.

  NB: Graag ontvangen we van u na de uitreiking van de penning een foto en een kort verslag van de uitreiking ten behoeve van onze nieuwsbrief.