Oranjecongres Sittard 2023

Uitnodiging Oranjecongres zaterdag 23 september 2023

De Oranjevereniging Geleen en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nodigen bestuursleden en vrijwilligers van aangesloten verenigingen/stichtingen uit voor het Oranjecongres 2023 dat in Sittard wordt gehouden van 22 t/m 24 september 2023. Alle leden hebben de uitnodiging hiervoor inmiddels ontvangen via het bij ons bekende mailadres.
Het congres bestaat uit meerdere dagdelen. Op www.oranjecongres.nl staat het programma en een online inschrijfformulier. Graag voor 3 juli 2023 aanmelden.

Prettige Koningsdag gewenst!

Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan voor de deur. Dagen van een groot nationaal belang, waarin u als organisatie, samen met uw vrijwilligers een belangrijk aandeel heeft op lokaal en regionaal niveau. Extra speciaal maakt het dit jaar dat het de tiende Koningsdag is en dat we al tien jaar herdenken en vieren onder leiding van Koning Willem-Alexander. Als Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen onderstrepen we graag de drie waarden van zijn koningschap: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen.

We hopen dat u tijdens deze hoogtijdagen deze waarden hoog zult houden als oranjevereniging en organisatie. Het vieren en herdenken is er voor iedereen in ons Koninkrijk, de kleuren oranje en het rood-wit-blauw verbinden jong en oud, ongeacht ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid’, zoals de nieuwe versie van onze Grondwet omschrijft om niemand buiten te sluiten. “Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, waar hij of zij woont, ongeacht achtergrond, herkomst, wat dan ook,” zegt ook Koning Willem-Alexander zelf in zijn podcast. We moedigen u aan om iedereen ‘thuis te laten voelen’ in uw organisatie en alle bezoekers en deelnemers deelgenoot te laten zijn van festiviteiten en herdenkingen.

Uniek magazine vanwege 10 jaar koningschap

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen viert het 10-jarig koningschap van koning Willem-Alexander met een speciaal magazine. Het is eenmalig gratis verspreid over de verschillende Oranjeverenigingen in Nederland, maar bovenal onder de duizenden vrijwilligers in ons land die in hun eigen omgeving Koningsdag mede mogelijk maken. Het magazine is daarnaast ook via onze website te bestellen.
> Lees meer…

Jaaroverzicht Koninklijk Huis

Het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 gepubliceerd.
Het jaaroverzicht bevat een overzicht van de publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere werkzaamheden van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en andere leden van het Koninklijk Huis.
Klik hier voor het jaaroverzicht.

Algemene Ledenvergadering 2023

De Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland wordt gehouden op zaterdag 11 februari 2023 in:
Sport en Cultureel Centrum De Camp
De Bosrand 15
3931 AP Woudenberg.
Aanvang 10.00 uur, vanaf 9.30 uur inloop

De stukken voor deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij secretaris Dick Steenks
We hebben een zeer bekende en goede spreker weten te strikken voor onze ALV namelijk de voorzitter van de Eerste Kamer prof. dr. Jan Anthonie Bruijn. Hij zal met ons nadenken over ‘de waarde van publieke rituelen’. Het verheugt ons zeer dat hij onze gast wil zijn.

prof. dr. J.A. Bruijn