PERSBERICHT Koningsdag 204

Dordrecht, 23 april 2024

Koningsdag 2024: Oranjefeest vanuit het hart

‘In honderden plaatsen in Nederland zullen dit jaar op 27 april weer Oranjefeesten vol saamhorigheid zijn’, zegt voorzitter Pieter Verhoeve van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. ‘We hopen dat er – indachtig het motto van de landelijke Koningsdag in Emmen – ‘vanuit het hart’ gevierd kan worden.’

Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen in het hele land zich weer voorbereid op een prachtige Koningsdag 2024. Een grootse operatie waarbij op vele duizenden enthousiaste vrijwilligers kan worden gerekend. Verhoeve: ‘Al die vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om er iets moois van te maken opdat heel veel mensen, van jong tot oud, naar hartenlust kunnen genieten.’

De Oranjebond roept mensen op te vlaggen – de Nederlandse vlag met oranje wimpel – vanaf zonsopkomst. Om 9.00 uur worden op tal van plaatsen de klokken geluid als symbool van eenheid en hoop. In veel gemeenten is er daarna ook een aubade waarbij onder meer het volkslied gezongen zal worden.
Om 16.00 uur roepen we op tot een Toostmoment, een nieuwe traditie die in het leven is geroepen tijdens Koningsdag Thuis, aan het begin van de coronacrisis in 2020. ‘Laten we dat moment gebruiken om op de gezondheid van onze koning en van elkaar te toosten en zo deze feestelijke dag te omlijsten,’ aldus Verhoeve.
Voorts roept de Oranjebond mensen op om foto’s van Koningsdag te maken en deze in te sturen. ‘Denk aan de koningsnacht; de vrijmarkten, de spelletjes, de straatborrels. Leg het unieke oranjegevoel vast en deel dit met ons via de sociale media @OranjebondKBOV en #koningsdag2024.

Klik hier voor de programma’s van de diverse leden van de KBOV.

Bestuur KBOV blij met 2 nieuwe bestuursleden

Op zaterdag 16 maart heeft de ALV twee nieuwe bestuursleden benoemd in het bestuur van de KBOV, waarmee het bestuur weer voltallig is. Benoemd zijn: Alice van den Nieuwboer en Gerco Hennink.

Hieronder de foto van het hele bestuur.
Onder van links naar rechts: Jasper van Zuuren, Wendy Verkleij-Eimers, Pieter Verhoeve, Alice van den Nieuwboer, Bert Blaauw
Boven van links naar rechts: Hans Janssen, Jilske de Bruin, Dick Steenks, Gerco Hennink.

Kleurplaat en puzzels

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen stelt een kleurplaat en puzzels ter beschikking aan Oranjeverenigingen en -stichtingen voor hun programmaboekje of website.

Hieronder een voorbeeld van de kleurplaat en de puzzels. De pdf-bestanden zijn op te vragen bij het secretariaat van de KBOV, evenals de oplossingen van de puzzels.

Uitnodiging lezing Paleis Het Loo

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) nodigt u graag uit voor een bijeenkomst bij één van onze samenwerkingspartners, Paleis het Loo in Apeldoorn.

Op vrijdag 16 februari 2024 wordt er een lezing gehouden over het vernieuwde Paleis het Loo en haar bewoners door conservator Paul Rem.

Ontvangst is om 14.00 uur in Stal 1 in het Stallendepartement van het Paleis. Na een kopje thee of koffie zal Paul Rem zijn lezing houden. Na afloop kunt u nog even napraten en nog een kopje koffie of thee drinken. De lezing en koffie/thee worden u door de Koninklijke Oranjebond gratis aangeboden.

Na de lezing kunt u om 15.30 uur tot 17.00 uur desgewenst een bezoek brengen aan Paleis het Loo, dat in de afgelopen jaren deels een uitbreiding en metamorfose heeft ondergaan. Voor bezitters van een museumkaart is de entree gratis, voor anderen geldt een toegangskaart voor eigen rekening. Parkeerkosten zijn eveneens voor eigen rekening.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, maximaal 60 personen kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Aanmelden kan tot 5 februari a.s. bij onze secretaris Dick Steenks via secretariaat@oranjebond.nl

Oranjecongres Sittard 2023

Uitnodiging Oranjecongres zaterdag 23 september 2023

De Oranjevereniging Geleen en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nodigen bestuursleden en vrijwilligers van aangesloten verenigingen/stichtingen uit voor het Oranjecongres 2023 dat in Sittard wordt gehouden van 22 t/m 24 september 2023. Alle leden hebben de uitnodiging hiervoor inmiddels ontvangen via het bij ons bekende mailadres.
Het congres bestaat uit meerdere dagdelen. Op www.oranjecongres.nl staat het programma en een online inschrijfformulier. Graag voor 3 juli 2023 aanmelden.

Prettige Koningsdag gewenst!

Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan voor de deur. Dagen van een groot nationaal belang, waarin u als organisatie, samen met uw vrijwilligers een belangrijk aandeel heeft op lokaal en regionaal niveau. Extra speciaal maakt het dit jaar dat het de tiende Koningsdag is en dat we al tien jaar herdenken en vieren onder leiding van Koning Willem-Alexander. Als Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen onderstrepen we graag de drie waarden van zijn koningschap: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen.

We hopen dat u tijdens deze hoogtijdagen deze waarden hoog zult houden als oranjevereniging en organisatie. Het vieren en herdenken is er voor iedereen in ons Koninkrijk, de kleuren oranje en het rood-wit-blauw verbinden jong en oud, ongeacht ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid’, zoals de nieuwe versie van onze Grondwet omschrijft om niemand buiten te sluiten. “Iedereen in Nederland moet zich thuis kunnen voelen, waar hij of zij woont, ongeacht achtergrond, herkomst, wat dan ook,” zegt ook Koning Willem-Alexander zelf in zijn podcast. We moedigen u aan om iedereen ’thuis te laten voelen’ in uw organisatie en alle bezoekers en deelnemers deelgenoot te laten zijn van festiviteiten en herdenkingen.