Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland wordt gehouden op zaterdag 16 maart 2024 in:
Kapel Huize Beukbergen
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide
Aanvang 10.00 uur, vanaf 9.30 uur inloop

De stukken voor deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij secretaris Dick Steenks
We hebben interessante spreker weten te strikken voor onze ALV namelijk de Programmamanager Koningsdag Emmen 27 april 2024, dhr. Harm Lassche. Hij zal ons vertellen hoe de voorbereidingen van de landelijke Koningsdag gaan en hoe het programma er uit gaat zien. Het verheugt ons zeer dat hij onze gast wil zijn.