Oranjecongres Sittard 2023

Uitnodiging Oranjecongres zaterdag 23 september 2023

De Oranjevereniging Geleen en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen nodigen bestuursleden en vrijwilligers van aangesloten verenigingen/stichtingen uit voor het Oranjecongres 2023 dat in Sittard wordt gehouden van 22 t/m 24 september 2023. Alle leden hebben de uitnodiging hiervoor inmiddels ontvangen via het bij ons bekende mailadres.
Het congres bestaat uit meerdere dagdelen. Op www.oranjecongres.nl staat het programma en een online inschrijfformulier. Graag voor 3 juli 2023 aanmelden.

Jaaroverzicht Koninklijk Huis

Het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 gepubliceerd.
Het jaaroverzicht bevat een overzicht van de publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere werkzaamheden van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en andere leden van het Koninklijk Huis.
Klik hier voor het jaaroverzicht.

Algemene Ledenvergadering 2023

De Algemene Leden Vergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland wordt gehouden op zaterdag 11 februari 2023 in:
Sport en Cultureel Centrum De Camp
De Bosrand 15
3931 AP Woudenberg.
Aanvang 10.00 uur, vanaf 9.30 uur inloop

De stukken voor deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij secretaris Dick Steenks
We hebben een zeer bekende en goede spreker weten te strikken voor onze ALV namelijk de voorzitter van de Eerste Kamer prof. dr. Jan Anthonie Bruijn. Hij zal met ons nadenken over ‘de waarde van publieke rituelen’. Het verheugt ons zeer dat hij onze gast wil zijn.

prof. dr. J.A. Bruijn