Nieuwsbrief en Jaarboek 2021

Beste KBOV Oranjevrienden,

Bijgaand de 4e en laatste Nieuwsbrief van 2021 voor u. Met nieuwtjes informatie en wetenswaardigheden.
Eind van deze maand zal het KBOV-Jaarboek bij op de mat vallen. Veel leesplezier gewenst!

Deze Nieuwsbrief en dit Jaarboek zijn de laatste redactionele bijdragen van ondergetekende. Na 12 jaar stopt het bestuurslidmaatschap begin 2022. Het was me een eer!

Hartelijke groet, mooie kerstdagen en een goed en gezond 2022 gewenst!

Namens de redactie van de KBOV-Nieuwsbrief / Jaarboek,

Sylvia Hörmann-Vorst

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2021.

Klik hier voor het Jaarboek 2021.