Koningsdag 2021 in teken van saamhorigheid

Koning Willem-Alexander en de Koninklijke Familie bezoeken Eindhoven. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) organiseert een kinderprogramma en een ouderenpogramma.

Vlaggen, klokgelui, beiaardiers en gelukwensen
De KBOV roept iedereen op om deze dag vlag en wimpel uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Dat kan vanaf 6.23 uur wanneer de zon is opgegaan. Vanaf 9.30 klinken op tientallen beiaards dan bekende (vaderlandse) liederen rond het thema ‘saamhorigheid’ en het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen (het lied van Koningsspelen dit jaar).
We vragen of overal in Nederland tussen 9.55 en 10.00 uur de klokken geluid kunnen worden als teken van verbinding. Om 10.00 uur zal het Wilhelmus gespeeld worden door de beiaardiers en wordt iedereen opgeroepen thuis, in de voordeur, op het balkon of in de tuin het volkslied mee te zingen. Daarna vragen we burgemeesters in het hele land Zijne Majesteit via de website van hun eigen gemeente te feliciteren en de gedecoreerden via digitale beelden in het zonnetje te zetten.

Kinderprogramma
Tussen 10.00 en 11.00 uur roept de KBOV in afstemming met Jantje Beton, Scouting Nederland, YMCA, NUSO en sKBL de kinderen in Nederland op om lekker buiten te spelen. Beheerde speeltuinen zijn open, de scouting organiseert activiteiten en Oranjeverenigingen bieden kinderprogramma’s aan die huishoudens op eigen gelegenheid kunnen doen. Klik hier voor meer informatie.

Ouderenprogramma
De KBOV ontwikkelde een ouderenprogramma met de ANBO en Omroep MAX. In de weken voor Koningsdag is er een zogeheten ‘Aubadejournaal’ waarbij markante momenten van vorige Koningsdagen en Koninginnedagen worden verbonden met vandaag. 

Post voor het paleis
Op Koningsdag zelf is de presentatie van het project ‘Post voor het Paleis’. In de komende weken wordt aan ouderen gevraagd hun levenservaringen van deze tijd op schrift te stellen in een brief aan de koning. In een tijd waarin saamhorigheid tussen generaties onder druk staat, willen we senioren vragen hun wijsheid te delen met Nederland. Deze brieven (zoals vorig jaar kinderen deden bij ‘Vertel het de Koning’) worden verzameld door de KBOV en geplaatst op www.postvoorhetpaleis.nl. Het doel is om tot een publicatie van enkele brieven te komen via MAX Magazine. Klik hier voor meer informatie.

Nationale Toost in ‘Max Koningsdag’
De KBOV wil Koningsdag afsluiten in de speciale uitzending ‘MAX Koningsdag’, uitgezonden vanuit Paleis Soestdijk tussen 16.15 en 17.50 uur. Daarin wordt uitgebreid gereflecteerd op het Koninklijk bezoek aan Eindhoven. Hoogtepunt van de uitzending is de Nationale Toost om 16.30 uur, op de verjaardag van Zijne Majesteit en op de gezondheid van iedereen.

Www.nationaletoost.nl

Oranjeverenigingen
Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen proberen binnen de coronamaatregelen iets te organiseren in hun dorpen of steden. Verhoeve: ‘het is bijzonder verheugend te zien hoe er op allerlei plaatsen in het land veel enthousiasme en creativiteit is om van Koningsdag 2021 een feestelijke dag te maken’.