Een tijd om veel van te leren
Wij roepen ouderen op om voor Koningsdag brieven te schrijven aan de Koning. Over ervaringen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar waarin we te maken kregen met een pandemie. Doet u ook mee?

Wie zijn wij?
‘Post voor het paleis’ is een actie van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) in samenwerking met Omroep MAX en ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM .

Waarom deze actie?
We zijn op zoek naar verhalen die de tijd tekenen waarin we zitten, op zoek naar de wijsheid, op zoek naar anekdotes, levenslessen, adviezen, mooie en minder mooie ervaringen van deze coronatijd. Verhalen die verbinden door herkenning, troost of plezier.

Waarom naar de Koning?
Op Koningsdag vieren we de verbinding van alle inwoners in Nederland. Vieren we de gezamenlijkheid, de solidaire samenleving. De verpersoonlijking van die verbinding en het gezicht van Nederland is de Koning. Daarom delen we de verhalen met de Koning, met velen in Nederland. Want verhalen verbinden, net als vorig jaar toen kinderen brieven stuurden naar de Koning.

Hoe werkt het?
Stel een brief op naar de Koning van met maximaal 300 woorden en stuur het op voor 10 april 2021.

TIP
Doe het samen met uw (klein)kind. Of een kind waar u wel eens voor zorgt. Zodat de jeugd van nu leert van u en uw levenswijsheid, en u van de jonge generaties. Zo inspireren we elkaar.

Wat gebeurt er met uw brieven?
De mooiste brieven bundelen we en bieden we aan de Koning aan, op Koningsdag. Misschien zit uw brief er straks op 27 april aanstaande ook wel bij! Via de internetsite www.postvoorhetpaleis.nl publiceren we de verhalen online. Enkele verhalen zullen gepubliceerd worden in MAX Magazine. Wellicht maken we ook wel een boekje dat je in je handen kunt houden.

Toestemming
Als u meedoet, is het volgende van belang:

  • U heeft de geleverde inzending zelf geschreven en staat garant voor het auteursrecht op de geleverde tekst. Uw bijdrage is vrij van plagiaat, dus origineel en authentiek.
  • U geeft de Koninklijke Bond van Oranjevereniging toestemming om uw inzending openbaar te maken via www.postvoorhetpaleis.nl en eventueel later te verveelvoudigen in een publicatie.
  • Als uw verhaal uitgekozen wordt voor een schriftelijke publicatie, zullen we contact met u opnemen.

Waar vindt u meer informatie?
U kunt er meer over lezen op onze website www.postvoorhetpaleis.nl. Ook zal er aandacht aan worden besteed in uitzendingen van Omroep MAX en in de uitingen van ANBO.

Doet u mee? Dan kunt u uw brief – bij voorkeur – mailen naar post@postvoorhetpaleis.nl of anders opsturen naar:
Dick Steenks (secretaris Oranjebond), Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge.
Graag met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.