Verslag congres 2014
ma 20-10-14

 

 

 

Hoogtepunt van het Oranjecongres 2014 in Dordrecht was zaterdag 11 oktober de aanwezigheid van Koning Willem Alexander. Voor het eerst in de geschiedenis van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen werd het congres door een regerend vorst toegesproken. Het thema van het congres was 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

programmaboekjes

Lees meer...
 
Congrestoespraak Zijne Majesteit de Koning
wo 15-10-14


Dames en heren,

Graag wil ik het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hartelijk bedanken voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
De mogelijkheid ook iets tezeggen, grijp ik graag aan. Want hoewel Uw bond een vrij verband is van plaatselijke verenigingen,
kan niet worden ontkend dat mijn familie (onbedoeld) aanstichter is van veel van Uw inspanningen en activiteiten.

 toespraak WillemAlexandercongres-W300

Lees meer...
 
Congrestoespraak mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State
di 14-10-14

Inleiding

Het is dit jaar een bijzonder Oranjecongres. De herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en uw aanwezigheid, Majesteit, maken het bijzonder. Maar uw aanwezigheid, Sire, schept een probleem voor de spreker. Spreken over 200 jaar Koninkrijk betekent dat men het ook over de Koning heeft. En mijn moeder zei altijd dat je niet over iemand mag praten als hij er zelf bij is. Dan moet je tegen hem praten. Ik zou mij dus tot u moeten richten, Sire. Maar dat is niet aardig, want ik zou de Oranjeverenigingen toespreken.

Lees meer...
 
Congreslezing dhr. Den Hollander
di 14-10-14

De Statenvertaling en de Nederlandse identiteit

Het is 13 november 1618. Na een druk bezochte kerkdienst hier in de Grote Kerk van Dordrecht trok een lange stoet van theologen, dominees en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van de dan nog jonge Nederduits Gereformeerde kerk in de richting van het gebouw de Kloveniersdoelen (dat stond zo ongeveer waar nu de gebouwen van de rechtbank staan). Daar, in de bovenzaal van het gebouw, zou dit ernstige gezelschap ruim een half jaar lang een nationale synode houden. In de weken voorafgaand aan deze landelijke kerkvergadering hadden de deelnemers geleidelijk aan hun intrek genomen in één van de Dordtse huizen en logementen. Vergoeding van de verblijfskosten van de deelnemers, inclusief presentiegeld, kwam voor rekening van de Staten-Generaal, die het ook initiatief tot deze bijeenkomst hadden genomen.

Lees meer...
 
 
U bent hier:  Home
Willem Alexander en Maxima
Willem Alexander Maxima

logo niicen