Sinds jaar en dag kent de KBOV de goede traditie om ééns in het jaar een congres te organiseren samen met een bij de KBOV aangesloten Oranjevereniging of Stichting.
Het congres is bedoeld voor alle leden van de KBOV om samen te komen, het Oranjegevoel te delen, te luisteren naar interessante sprekers, kennismaken met elkaar en met het dorp of de stad waar we te gast zijn en natuurlijk gezellig feest te vieren. Dit om de samenbindende werking van ons vrijwilligerswerk te onderstrepen!

 

Verslag KBOV Congres 2019 Kerkrade

In het weekend van 4,5 en 6 oktober 2019 kleurde Kerkrade Oranje. Zo’n 200 vrijwilligers, allen behorende tot bij de KBOV aangesloten Oranjeverenigingen of Stichtingen, werden welkom geheten in deze gastvrije stad. De Oranjevereniging Kerkrade viert in 2019 haar 100-jarige jubileum. Maar ook wordt stil gestaan en gevierd dat op 5 oktober 1944 (75 jaar geleden) Kerkrade werd bevrijd.

Het thema van dit KBOV Oranjecongres dan ook:
‘Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid – Kerkrade grenzeloos   /   75 jaar vrede  / 100 jaar Oranjevereniging Kerkrade 1919-2019’

 

4 oktober GaiaZOO

Werelddierendag en dierenpark Limburg /  GaiaZOO zet de deuren open. Een kleine 80 KBOV-Congresgangers genieten van de vele bijzondere dieren in het park, van een feestelijke ontvangst in het Auditorium. Directeur Rob Huppertz sluit het bezoek aan GaiaZOO af met een informatieve en ook bewustmakende voordracht af.

5 oktober Congresdag Parkstadtheater

Dé dag waarop Kerkrade werd bevrijd in 1944. In 2019 dé dag dat de KBOV-vrijwilligers en vele genodigden worden ontvangen in de Hub Kerkrade. De centrale ontmoetingsplek in Kerkrade. In het Parkstadtheater wordt het KBOV-Congres geopend door de voorzitter van de Oranjevereniging Kerkrade Hans Schillings, waarna de jaarlijkse Congresrede volgt van KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve. Deze feliciteert de jubilerende vereniging en bij gelegenheid van dit feit wordt de eerste KBOV-jubileumvlag overhandigd. Vier sterren, staand voor 4×25 = 100 jaar! Proficiat!

Copyright foto:  Jo Pöttgens

Bijzondere gasten

Het KBOV-Congres in Kerkrade wordt extra luister bijgezet door de aanwezigheid van de Kamerheer van de Koning voor de provincie Limburg, de heer Jan Schrijen. Ook aanwezig Gouverneur Theo Bovens, Commissaris van de Koning van de provincie Limburg.

Gastsprekers en een nieuwe ‘KBOV-partner in verbondenheid’

Tirza van der Graaf, online redacteur van het televisieprogramma Blauw Bloed (EO) neemt vervolgens de aanwezigen mee in een zeer onderhoudend verhaal met als rode draad ‘Koninklijk Huis en de rol van de sociale media’.

Na een intermezzo van het Koninklijk Harmonie Orkest Kerkrade m.m.v. sopraan Floor Bosman is het tijd voor een uniek en bijzonder moment. De buurgemeente van Kerkrade, samen met de Duitse gemeente Herzogenrath de Europese stad ‘Eurode’ vormend, wordt welkom geheten binnen de KBOV als nieuwe Oranjevereniging in de status van ‘partner in verbondenheid’. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade legt de unieke en bijzondere werking van deze internationale stadssamenwerking uit. Een grote delegatie jongeren uit Herzogenrath is aanwezig. Deze jongeren staan borg voor de inhoud van herdenken & vieren, waaronder ook aandacht voor Oranje!

Daarna neemt het woord Dr. Mark Speich, staatssecretär für Bundes- und Europaangelegenkeiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen. Voor dit bijzondere element van het KBOV-Congres is hij graag  gast en zijn speech is er een die indruk maakt.  Een gezamenlijk forummoment met vraag en antwoord waarna natuurlijk een fotomoment sluit dit bijzondere gedeelte af.

Het Congresgedeelte wordt afgesloten met een presentatie van Henk Morsink, Generaal-Majoor bd., Adjudant-generaal ibd van ZM de Koning. Een kleine reis volgt: langs de taken die horen bij die van een chef militair huis (van militair ceremonieel, defensiecontacten, herdenkingen, staatsbezoeken, veiligheidsissues tot aan de bijzonderheden rond abdicatie en inhuldiging van Koning Willem-Alexander). Daarna legt hij als Kanselier der Nederlandse Orden het decoratiestelsel uit en geeft tekst en uitleg over de toekenning van een Militaire Willems-Orde. Een kijkje in de keuken én informatief!

Lunch, Kerkrade verkennen en ontvangst op het gemeentehuis.

Na een heerlijke lunch in het Cube Design Museum, is het tijd voor het middagprogramma. Met alle gasten wordt gekeken naar een speciale film over het mijnverleden van Zuid-Limburg. Daarna splitst de groep zich op. Een deel van de gasten gaat naar de mijn ‘Nulland’, een ander deel stapt in de ‘Beleefbus Kerkrade’.

Aan het einde van de middag vindt een ontvangst op het stadhuis plaats. Burgemeester Petra Dassen van de gemeente Kerkrade en voorzitter Hans Schillings nemen het woord. Een muzikale bijdrage is er van één van de schoolkinderkoren van CantaYoung. Ontroerend én goed. Met de vlagoverdracht van de gemeente Kerkrade naar de gemeente Wassenaar in de persoon van Jan Stallinga.

Copyright foto: Jo Pöttgens

 Avondprogramma Parktheater

Om 20.00 uur wordt er een buffet geserveerd in de Hub Kerkrade en het Koninklijk Harmonie Orkest Kerkrade sluit met een prachtig programma waarin tijd en ruimte voor sopraan Floor Bosman en ‘tonprater’ Wim Ploum.

De regie van het gehele gebeuren in het Parkstadtheater tijdens het ochtend- en avonddeel is in de zeer deskundige handen van Vivian Lataster. Geboren en getogen in Kerkrade. Dagvoorzitter, programmamaker, presentator naast media en communicatieadviseur.  

6 oktober Abdij Rolduc

Voor de KBOV-congresgangers die er een compleet weekend van hebben gemaakt is er op zondagmorgen tijd voor bezinning en reflectie binnen de thematiek van dit KBOV-Congres in de abdijkerk van Rolduc. Deken Nevelstein gaat samen met Ds. Steenks (secretaris van de KBOV) en Hans Schillings (voorzitter van de OV Kerkrade) voor in een oecumenische dienst. De muzikale omlijsting was in handen van organist Willem Hörmann.

Na de viering volgt een deskundige rondleiding door de prachtige abdijkerk en de abdijgebouwen. Zelfs ‘Oranje’ is daar nog te vinden in een speciale zithoek met foto voor Koninklijke gasten. Met échte Limburgse vlaai en een goede kop koffie wordt een prachtig KBOV-Congres afgesloten.

 

Dank aan allen die hun steentje bijdroegen.

Een bijzonder woord van dank aan de Oranjevereniging Kerkrade met als voorzitter Hans Schillings.

 

We begroeten graag eenieder in 2020 in Wassenaar!