Corona houdt Nederland in zijn greep. Bijeenkomsten waar veel mensen op afkomen, zijn in verband met de volksgezondheid afgelast. Koningsdag 2020 in Maastricht gaat niet door.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is de landelijke koepelorganisatie van ruim 300 lokale Oranjeverenigingen. ‘Ieder jaar organiseren duizenden vrijwilligers een feest voor hun gemeenschap’ aldus voorzitter Pieter Verhoeve. ‘Toch lijkt het ons raadzaam grote publieksfeesten af te gelasten. Mensen willen elkaar immers niet besmetten. We adviseren om zo mogelijk een lokaal veilige alternatieve Koningsdag 2020 te organiseren.’

Het bestuur zal binnenkort een virtuele brainstormsessie organiseren voor de leden om na te denken over een alternatieve viering van Koningsdag. Verhoeve: ‘Steek nu juist de vlag uit; niet alleen om de verjaardag van de koning te vieren, maar ook voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten. Of digitale vieringen of het brengen van bloemen naar mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Vele Nederlanders zien Koningsdag als een waardevol moment van gemeenschapszin. Het is boeiend om te bezien hoe dit op een nieuwe en veilige manier vorm kan krijgen.’