Op dit moment (2023) heeft de KBOV 300 leden. Is uw oranjevereniging nog niet bij de KBOV aangesloten, dan is uw Oranjevereniging/-Stichting van harte welkom om bij ons aan te sluiten. Het lidmaatschap van de KBOV kost 70,- euro per jaar als u per automatische incasso betaalt. Als u niet per automatische incasso betaalt, kost het lidmaatschap 75,- euro (5,- extra voor administratiekosten).
Mocht dit contributiebedrag door een kleine vereniging/stichting niet op te brengen zijn, kan het bestuur een contributie op maat vaststellen. Daartoe dient de kleine vereniging een aanvraag gepaard met een begroting in bij het bestuur via de secretaris.

Klik hier voor het aanmeldformulier.