ALV 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 hield de KBOV aansluitend aan de bijeenkomst van het Nationaal Comité 4en5 mei haar ALV. Voorzitter Pieter Verhoeve opende de vergadering, heette de mensen fysiek en online van harte welkom. Formele zaken werden afgehandeld, zoals het jaarverslag en de jaarrekening. Er werd gepraat over Koningsdag 2022 én het komende Congres (01-10-2022) in Apeldoorn. Stichting Oranje Comité Tilburg mocht, in de persoon van Rosalie van Tilborg, de Oranjebond-vlag in ontvangst nemen vanwege het 100-jarig bestaan van het Comité (dat was in coronatijd).
Afscheid werd er genomen van Sylvia Hörmann-Vorst na 12 jaar bestuurslidmaatschap met vele woorden van dank en aardige attenties.
Jasper van Zuuren (voorzitter van de Stichting Oranjeviering Son en Breugel) werd als nieuw KBOV-bestuurslid benoemd en verwelkomd. Hij zal de belangen gaan behartigen voor Oost-Brabant en Limburg als regiovertegenwoordiger.
We kijken terug op een inspirerende ochtend met onze samenwerkingspartner Nationaal Comité 4en5 mei en op goede en geanimeerde Algemene Ledenvergadering.

Afscheid van Sylvia Hörmann-Vorst na 12 jaar bestuurslidmaatschap KBOV
Jasper van Zuuren benoemd tot bestuurslid KBOV

(c) Foto’s Sylvia Hörmann

Kleurplaat en woordzoeker

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen stelt een kleurplaat en woordzoeker ter beschikking aan Oranjeverenigingen en -stichtingen voor hun programmaboekje of website.

Hieronder een voorbeeld van de kleurplaat en de woordzoeker. De pdf-bestanden zijn op te vragen bij het secretariaat van de KBOV, evenals de oplossing van de woordzoeker.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen worden uitgenodigd op zaterdag 19 maart 2022 voor de gezamenlijke bijeenkomst van de KBOV en het Nationaal Comité 4en5 mei in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.

Het ochtendgedeelte is een gezamenlijk programma met het Nationaal Comité 4en5 mei

Klik hier voor het programma.

Het middagprogramma is de Algemene Ledenvergadering van de KBOV vanaf 13.30 uur

Gelieve zich aan te melden bij secretariaat@oranjebond.nl

De vergaderstukken zijn reeds toegezonden aan alle leden.

Dick Steenks
Secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland