Aanmelden Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen worden uitgenodigd op zaterdag 28 maart 2020 voor de gezamenlijke bijeenkomst van de KBOV en het Nationaal Comité 4en5 mei in het kader van 75 jaar vrijheid.
Per Oranjevereniging/-stichting kunnen er maximaal 2 personen zich aanmelden.
We komen samen op de KNVB-campus:
Woudenbergseweg 56 – 58, 3707 HX Zeist

Het ochtendgedeelte is een gezamenlijk programma in het teken van herdenken en vieren. U wordt vanaf 10.15 uur ontvangen. Start programma is om 10.30 uur.

Klik hier voor het programma.

Het middagprogramma bestaat uit twee delen.
1) Vanaf 13.15 uur (dus iets eerder dan in het programma staat) tot 14.30 uur is de Algemene Ledenvergadering van de KBOV.
2) Vanaf 14.45 uur kunt u in een tweede werksessieronde zelf een werksessie naar keuze kiezen.
Om 15.45 uur is er een gezamenlijke afsluiting met borrel.

Men kan zich via deze aanmeldlink aanmelden? Dat gaat per persoon. Dus als er 2 personen komen, moeten beide personen zich aanmelden.
Gelieve zich óók aan te melden bij secretariaat@oranjebond.nl

De vergaderstukken voor de ALV worden half maart toegezonden aan alle leden.

Dick Steenks
Secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland

Penning voor John Stassen

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het bestuur van Ov-Beatrix uit Nieuw Vennep afscheid genomen van voorzitter John Stassen. John heeft zich 15 jaar enorm ingezet in deze functie. Als dank en waardering daarvoor kreeg hij uit handen van bestuurslid KBOV Wendy Verkleij de legpenning, draaginsigne en oorkonde uitgereikt.