'Ons Koningshuis: een bindende factor binnen de (Nederlandse) samenleving'

Op zaterdag 9 oktober vond het jaarlijkse congres van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland plaats in Katwijk aan Zee. Het thema luidde dit keer 'Ons Koningshuis: een bindende factor binnen de (Nederlandse) samenleving'. 


Enkele honderden oranjebestuurders uit het hele land waren aanwezig bij deze informatieve en feestelijke dag die de Bond in samenwerking met de Oranjevereniging Katwijk aan Zee heeft georganiseerd. Deze Oranjevereniging viert in 2010 haar 100-jarig bestaan en het congres van de Bond is de afsluitende activiteit van dit ‘feestjaar’. Het inhoudelijke deel van het congres vond plaats in ‘De Witte Kerk’ aan de Boulevard. Na woorden van welkom door mevr. E. De Kreek – van Rhijn, voorzitter van de lokale Oranjevereniging, volgde de congresrede van de voorzitter van de Bond, mr. M. Zonnevylle.

Prof. Dr. Herman Pleij
Hierna betoogde prof. Pleij hoezeer er zich in de toekomst meer behoefte zal aftekenen aan nieuwe houvasten en rituelen. In dat verband zal de rol van het vorstenhuis ook in betekenis toenemen. Het is daarvoor zo geschikt vanwege het ongebonden karakter, de lange traditie en de rituele entourage. Maar bovenal belichaamt de vorstin een Oranjegevoel dat sterk uitgegroeid is tot symbool van het noodzakelijke saamhorigheidsgevoel in de bijzonder gediversifieerde samenleving die Nederland nu eenmaal is en blijft. Of zij daarvoor ook moet twitteren is zeer de vraag. Ook lijkt er minder ruimte te komen voor deelname aan de regering. Dat past niet meer goed in een moderne democratie zoals de recente kabinetsformatie weer heeft laten zien. Maar voor de symbolische, representatieve en ceremoniële functies van het vorstenhuis is er een brede toekomst weggelegd.

De tweede inleider was dhr. Jos Vranken, algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Hij ging tijdens zijn inleiding nader in op het Oranjegevoel achter de Holland-promotie. Het NBTC hanteert internationaal het merk 'Holland' voor de toeristische promotie van ons land. 'Holland' wordt op uiteenlopende wijze op de kaart gezet, afhankelijk van bijvoorbeeld het herkomstland van (potentiële) bezoekers, hun profiel en hun kennis over en perceptie van ons land. De 'oranje draad' wordt gevormd door het dna van ons land en haar bewoners. Waar bestaat dit (toeristische) dna uit? Hoe wordt ons land internationaal 'verkocht' en op welke wijze draagt ons Oranjegevoel daaraan bij? Speelt ons Koningshuis hierin direct en/of indirect een rol en zo ja, welke? Wat gaat goed en wat kan beter?

Predikaat ‘Koninklijk’
Vervolgens werd een korte inleiding verzorgd over het 100-jarig bestaan van de koepelorganisatie van Oranjeverenigingen. In 1910 werd de ‘Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland’ opgericht en in 1952 de ‘Federatie van Oranjeverengingen in Nederland’. Beide verenigingen besloten een aantal jaren geleden samen te gaan en zo werd in 1995 een nieuwe vereniging opgericht: de ‘Bond van Oranjeverenigingen in Nederland’. Hare Majesteit de Koningin heeft recent het predikaat ‘Koninklijk’ aan de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland verleend. Dit is na deze inleiding bekendgemaakt door de commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Hij overhandigde de bij het predikaat behorende ‘oorkonde’ aan de voorzitter van de 'Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland'.

Excursieprogramma en feestavond
Rond het middaguur werd het thematisch deel afgesloten met de overdracht van het congresvaandel aan de Oranjevereniging Utrecht. Daar zal op 8 oktober 2011 het volgende congres plaatsvinden. Tijdens het middagprogramma brachten de congresdeelnemers een bezoek aan het Katwijks Museum, waar de avond daarvoor de tentoonstelling '100 jaar Oranje en Katwijk' werd geopend. Verder is ook de Redschuur van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) bezocht en werd een rondrit met de bus langs een aantal bezienswaardigheden gemaakt. Na een ontvangst door het gemeentebestuur van Katwijk, vond een dinerbuffet en feestavond plaats in party- en congrescentrum Huys te Britten.

Een uitgebreid verslag van het congres volgt later op deze website.

 
 
U bent hier:  Home > Actueel > Oranjenieuws > 'Ons Koningshuis: een bindende factor binnen de (Nederlandse) samenleving'
Koninklijke familie op wintersport
Willem Alexander en Maxima
Willem Alexander Maxima

logo niicen